دانلود کتاب طلای اندام ها اثر چارلز گراهام

 پل گوگن یکی از بزرگترین و عجیب ترین چهر های تاریخ هنر نقاشی و از بنیانگذاران مکتبهای نوین این هنر است.

 بزرگ است از این لحاظ که با پردخ های خود دنیای جدیدی را که تا شروع قرن بیستم نا شناخته و بی قدر بود شناساند و از این راه تاثیری عمیق و فوری در هنرمندان نسلهای بعد برجای گذاشت. امپرسیونیسم را که بزرگترین شیوه نقاشی مقبول و رایج در قرن نوزدهم بود بکلی دگرگون ساخت و راه را برای تولد هنر جدید هموار کرد

 عجیب است از این نظر که تا سی و پنج سالگی نقاشی را جدی نگرفته بود و به کار داد و ستد سهام بورس اشتغال داشت.با زن زیبای دانکارکی و کودکان خود زندگی مرفهی داشت. در سال 1874 با پیسارو از پیشوایان مکتب امپرسیونیست آشنا شد. شش سال بعد برای اولین بار در نمایشگاه نقاشان امپرسیونیست شرکت جست اما طبع مستقل و شخصیت بخود استوار گوگن دیر زمانی در پیروی و تقلید نپایید و چند سال بعد راه تازه ای پیش گرفت.به سال 1883 یکباره زندگی خانوادگی و کار پر درامد خود را رها کرد زن و فرزندان را ترک گفت و رهسپار دنیای ناشناخته جزایر جنوبی شد.تمدن غربی را انکار کرد و برای رسیدن به هدفف هنری خود و کشف دنیای مجهول ساده و بدوی با مشکلات فراوان روبرو شد. به خلق اثاری پرداخت که پیام اور زیبایی جدیدی بود. زیبایی مردم ساده و بی پیرایه سرزمینهای جنوبی و هنر عمیق و رمزی انان که تا ان زمان برای مردم اروپا نا شناس بود

کتاب طلای اندام رمانی بر اساس زندگی گوگن و شرح ماجراهای اوست

 خرید کتاب طلای اندام ها نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک نمایید.

 

 

دانلود کتاب طلای اندام ها