دانلود کتاب مولن روژ اثر پیر لامور

 هانری دو تو لوز ارک نقاش فرانسوی که شرح زندگی دردناک او در این کتاب از لحاظ خواننده می گذرد در سال 1861 در شهر آلبی از ایالات جنوب فرانسه متولد شد

 پدر و مادرش از خانواده های قدیمی و اشرافی رانسه بودند.
لوترک مدتی در آموزشگاه به تحصیل نقاشی پرداخت و به شیوه های مرسوم نقاشی آشنا شد. ولی از همان ابتدا به شیوه ادگاردگا نقاش امپرسیونیست فرانسوی گروید که سی سال از او بزرگتر بود.
گرچه از انتخاب موضوع و وسیله بیان از او تاثر پذیرفت و هیچگاه این اثر زوال نیافت ولی در شیوه بیان و به کار بردن رنگ به را دیگری رفت.

 لوترک در نقاشی و لیتوگرافی و طراحی راهی در پیش گرفت که مبین قدرت او در در ادراک حرکات و کیفیات روحی انسانی استورنگ را بی پروا و زیاد به کار میبرد و قدرت طراحی او از همان ابتدای کودکی که هفت هشت سال بیشتر نداشت آشکار شد.
لوتراک در محله مونمارتر پاریس می زیست و موضوع نقاشی های او شرابخانه ها و کاباره ها و تیاترها و فاحشه خانه ها و ساکنان و مشتریان آنها بود.
برگزیدن موضوعاتی از این گونه تازگی نداشت ولی دید و چگونگی تلقی او تازه بود.
تابلو تلار رقص او به نام درمولن روژ به تابلو رنوار که موضوع مشابهی دارد شبیه نیست.
چنین جایی به نظر رنوار مجلل و پر سور جلوه کرده است ولی لوترک انرا جایی غم انگیز برای فرار مردم از دردها و محرومیتهای خود می بیند.

برای خرید کتاب مولن روژ اثر پیر لامور نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب مولن روژ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 لوترک در تصویر زندگی رنجبار و نشان دادن دردهای نهان مردمانی که به پرتگاه فساد افتاده اند شهرت بسزا یافته است.
وی در کارهای خود به جنبه های مضحک و غم انگیز انسانی بیشتر توجه می کرد و به بازی با رنگ و سایه روشنها کمتر عنایت داشت.

 

 

دانلود کتاب مولن روژ