یکی از بهترین رمانهایی که تا کنون مطالعه کردم کتاب زن سی ساله اثر اونوره دوبالزاک است با ترجمه بسیار خوب ادوارد ژوزف این کتاب در دهه چهل توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب به چاپ رسید یک رمان کاملا اجتماعی.قصه کتاب زن سی اله یا قهرمانش یم زن است که زندگی آن به چالش کشیده میشود برای خرید کتاب زن سی ساله کلیک نمایید

کتاب زن سی ساله

 

 

 

دانلود کتاب زن سی ساله