دانلود کتاب جاده تنباکو اثر ارسکین کالدول

 لاو با حوصله و احتیاط نخ دور دهانه گونی را باز کرد و یکدانه شلغم از میان شلغم ها سوا کرد. با دستهایش گلهای اطراف آنرا کاملا پاک کرد و ضمن اینکه چشم به نگاه های حریصانه اطرافیان خود دوخته بود با زدن سه گاز پشت سرهم مقدار زیادی از گوشت تازه و ابدار شلغم را شروع به جویدن و خوردن نمود.زن لستر که در میان ایوان ایستاده بود همانجا خشکش زد و الی می از پشت درخت توت تکانی خورد جایش را عوض کرد و در حالیکه دهانش را مزه مزه می کرد چند قدم جلوتر خود را به لاو نزدیکتر ساخت.آدا مادر بزرگ در ایوان ایستاده و با اشتها و هوس تمام مشغول تماشای شلغم خوردن لاو شدند.
در این ضمن لاو مشغول کار خودش بود و با هر گاز زدن او حجم شلغم کوچکتر و کوچکتر میشد.
چند خط خوانده شد از بخش دوم یا فصل دوم رمان بسیار زیبا جاده تنباکوست که یکی از بهترین آثار ارسکین کالدول که اوایل دهه پنجاه توسط غلامحسین قراگوزلو به کمک انتشارات عارف به چاپ رسید

برای خرید کتاب جاده تنباکو اثر ارسکین کالدول نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب جاده تنباکو اثر ارسکین کالدول