دانلود کتاب شکست اثر الکساندر فادایف

 انسان های فادیف در گذرگاه عادی زندگی از سیماهایعادی زندگی و با همان خصال خوب و بد آنها هستند ولی آنجا که پای وظیفه در میان است به کارهای بزرگ دست می یازند می ستیزند جان می دهند و از آرمانهای انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند. اینها انسانهایی مانوس و دوست داشتنی هستند و حتی ولنگارترین انها به هنگام انجام وظیفه از خود می گذرند پیکار می کنند و در نثار جان حتی لحظه ای درنگنمی ورزند.
در طی این جنگ و گریز فرساینده شمار زیادی از انان در پای عهد جان می دهند و انها که با چنگ و دندان از دست انبوده دشمن خلاص می یابند سرانجام موفق می گردند پای در سرزمین مالوف خویش نهند و سر در خدمت نظامی گذارند که به خاطرش جنگیدند جان دادند و سرانجام پیروز گریدند چرا که در همین احوال ستاره ی اکتبر در اسمان تاریخ جدید درخشیدن گرفت و بزرگترین حادثه ی قرن یعنی اکتبر کبیر رخ می نمایند و تاریخ را به دو پاره می کند.
تاریخ جوامع طبقاتی و تاریخ جامعه های غیرطبقاتی. و این اکتبر بزرگ است که مرز این دو جهان بکلی متفاوت را پاس می دارد.
اثر دیگر فادیف گارد جوان است که در شرح مبارزات قهرمانانه ی خلق های اتحاد شوروی در برابر هجوم حیوانی و سبعانه ی فاشیست های هیتلری بیان شده است.
هر یک از این دو اثر گویای بخشی از مبارزات داخلی و خارجی مردم شوروی است.
سبک هر دو مبتنی بر دیدگاه ایده یولویک نویسنده رئالیسم سوسیالیستی است که در تحلیل انسان هایش از جزییات اوضاع اجتماعی زندگی انها فرو گذار نیست.
تصورات و تخیلات نادرست نسبت به انسان جامعه و حرکت بی وقفه ی تاریخ را ناشی از دیدگاه طبقاتی و بیگانگی آن از روند سالم و اصیل مبارزات اجتماعی- اقتصادی و محبوس ماندن در مرداب تنگ و تاریک زندگی خصوصی و شخصی می داند و هرگاه قدرت یافته و دیواره ی این باروی ذهنی را شکافته و بیرون جسته اند با نخستین مانع و سد در دنیای واقع با چنان شتابی به درون مرداب ذهنی خود خزیده اند که گوئی برای همیشه در آن غرق اند.نمونه ی جالب این تیگ متچیک است.

برای خرید کتاب شکست اثر الکساندر فادایف نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب شکست اثر الکساندر فادایف