کتاب کلیم سامگین اثر ماکسیم گورکی

 

 این رمان بزرگ رئالیستی که متکی بر دانش جامعه ها است در عین حال یک اثر رزمی نیز هست
این مساله تا حدی دلیل سکوت حساب شده انتقاد حتی در خود روسیه را که در آن زمان در دست دوستان بوخارین و تروتسکی بود نسبت به این کتاب به هنگام انتشار به دست می دهد.
نقادان مذکور وانمود می کردند که در این نخستین شاهکار رئالیسم سوسیالیستی یک اثر ضعیف و سرشار از بدبینی و مقید به سنتهای ادبی بورژوازی میبینند.
از قضا دسیسه چینان نا امید شدند چه گورگی پیش از اینکه بتواند اخرین دست را در اثر خود ببرد در زیر ضربات ایشان از پای در آمد.
نسخه خطی اثر ناتمام باقی مانده است.فقط ربع اول آن بصورت متن قطعی است و قسمتهای آخر هنوز بحالت طرح و تکه تکه است.
نامربوطیهای مختلف در جزییات تغییرات وارد در اسامی خاص درهم رفتگی قصه از جلدی به جلدی دیگر این فکر را در خواننده به وجود می اورد که گورگی می خواسته است جلد سوم اثر خود را با گنجاندن صحنه هایی از جلد چهارم در ان بازسازی کند.
بدین جهت تقسیم بندی اثر به چهار جلد کاملا تصادفی به نظر می رسد و با هیچیگ از برشهای مشخص تاریخ و قصه نمی خواند.
زندگی کلیم سامگین مانند خود زندگی مجموعه مداومی تشکیل می دهد و از اینکه پیش از موقع قطع می شود لطمه جندانی نمی بیند..

 

برای خرید کتاب کلیم سامگین اثر ماکسیم گورکی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

  کتاب کلیم سامگین ا

 

 

دانلود کتاب کلیم سامگین  جلد اول

دانلود کتاب کلیم سامگین جلد دوم

دانلود کتاب کلیم سامگین  جلد سوم

دانلود کتاب کلیم سامگین  جلد چهارم