دانلود کتاب محبوس سنت هلن اثر اوکتاو اوبری ترجمه ذبیح الله منصوری

 

 تا زمانیکه حکیمان حاکم نگردند و یا حاکمان به روح و قدرت فلسفه مجهز نشدند عظمت سیاسی با شکوه فلسفی در نیامیزد شهرها و دولتها هرگز از پلیدیها ایمنی نخواهند یافت.
آری تا آن زمان هرگز نوع بشر روی رفاه و آسایش بخود نخواهد دید.
بلی این سخن افلاطون در طول قرون و اعصار تاریخی صادق بوده همیشه سرداران.جنگجویان.امپراطوران با توسل به زور و قدرت نظامی و به بهای از بین بردن و بخاک و خون کشیدن انسان ها و ببار آوردن خرابی و ویرانی شهرها قدرت و نفوذ سیاسی خود را بر ممالک پهناوری برای چند صباحی اعمال نموده اند.
ولی چون همراه این فتوحات نظامی و تسلط ارضی یک مشی سیاسی و یک شریعت مدون که مطابق با روح عالی انسانی داشته باشد نبوده است و بعبارت دیگر اینگونه کشور گشایی ها و تصرفات ارضی همراه با یک پیام بشر دوستانه و نوع پروانه نبوده است.
لذابمحض خروج سربازان متخاصم و با احساس کوچکترین ضعف در حکومت مرکزی یک نوع هرج و مرج و بی نظمی در متصرفات بوجود می امد بدین ترتیب ملاحظه نی شود اینگونه اعمال نه اینکه کمکی به پیشرفت جامعه بشریت ننموده بلکه باعث سقوط و بروز فساد و مانع پیشرفت جامعه می گردند.کثلا پس از درگذشت اسکندر کلیه منصرفات او بلافاصله از هم پاشیده شد.
در ایران سالها جنگ و ستیز برای از بین بردن سلوکیها که ازبازماندگان سلوکوس که یکی از جانشینان لسکندر بود در گرفت.
از طرف دیگر تداخل فرهنگ یونانی با فرهنگ ایرانی و فرهنگ یونانی با فرهنگ مصری خود مشکلاتی را برای این جوامع بوجود اورد.
و نیز لشکر کشی نادر بهندوستان و جنگ فیلها و شکست لشکریان هندی و فتح هندوستان چون همراه با یک اندیشه و معنویت اخلاقی و یک رسالت اجتماعی نبود.نه فقط کوچکترین نتیجه ی حاصل نششد.
بلکه باعث فرسودگی و از بین رفتن نیروهای دو طرف گردید.
ناپلئون بناپارت که اخرین انها نیست نیز چنین بود.
ناپلئون در سال 1769 در جزیره کورس متولد وی تحصیلات خود را در مدرسه نظام بپایان رسانید و در نتیجه ابراز لیاقت در داخل و خارج فرانسه بمدارج عالی ارتش فرانسه ارتقاء یافت و در سال 1797 که در مصر بسر میبرد ئ بپاریس دعوت شد.و....توصیه میکنم کتاب محبوس سنت هلن را بخوانید تا راجع به زندگی ناپلئون کامل بدانید

 

برای خرید کتاب محبوس سنت هلن اثر اوکتاو اوبری ترجمه ذبیح الله منصوری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب محبوس سنت هلن