دانلود کتاب گوش کن آدمک اثر ویلهلم رایش ترجمه سید احمد نوابی

 

 انسان کوچه و بازار باید با واقعیت در تماس باشد چون تنها واقعیت است که می تواند بر غم جانکاه دوربودنش از سلطه مرحمی باشد باید بداند که چه مسئولیتی برعهده دارد یاید کار کند .دوست بدارد. متفکر باشد یا خود را تسلیم یاوه گویان کند.
او باید بداند که چطور می تواند یک فاشیست سرخ یا سیاه بشود.
هرکس که برای حفظ حیات و حمایت فرزندانمان پیکار کند باید هماوردی برای فاشیسم سرخ و سیاه باشد.
نه بدان جهت که امروز فاشیسم سرخ.همان طور که فاشیسم سیاه در گذشته بود.یک ایدئولوژی آدمکشی است بل بدان جهت که از بچه های سالم و نیروند .انسانهای معلول.انسانهای ماشینی و عقبمانده می سازد.

 برای این که از نظر فاشیست دولت بیش از حق اهمیت دارد دروغ بیش از راست.جنگ بیش از زندگی. و کودک حافظ هستی تنها امید به حساب می اید.
تنها یک محکمه وجود دارد که مربی و پزشک باید در برابر آن درستکار باشند و آن حیات کودک و حیاط بیمار است.
اگر جدا در این راه از خود صداقت نشان دهند برای مشکلات بزرگ مربوط به سیاست خارجی راه حلی پیدا خواهد شد.
این گفتگو را ادعای آن نیست که به منزله طرحی برای زندگی یک فرد به کار رود بلکه تنها انقلابیها را در زندگی هیجان انگیز یک فرد فعال و خوشبخت بیان می کند.
نظر قانع کردن و راهنمایی کردن هم در بین نیست.
همانطور که نقاش توفان را نقاشی می کند اینها هم تجربه ای را شرح می دهند.
خواننده مجبور نیست از این گفتگو پیروی کند یا به آن علاقه نشان دهد.

 

برای خرید کتاب گوش کن آدمک اثر ویلهلم رایش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 تنها می تواند آن را بخواند یا از خواندنش امتناع ورزد.این مقوله نه حرفه ای را پیشنهاد می کند نه برنامه ای را.به پژوهشگران و اندیشمندان این حق را می دهد که واکنشی شخصی داشته باشند حقی که از شاعر و فیلسوف هم دریغ نمی شود.
تنها در برابر ادعای پنهانی و ناشناخته طاعون عاطفی ایستادگی می کند.
اداعایی که از پشت کمینگاهی پابرجا تیرهای زهر الود طعنه را به سوی محققی که به کار خویش مشغول ست پرتاب می کند.
این گفتگو از ماهیت طاعونی عاطفی و شیوه های رفتارش و به تاخیر انداختن هر نوع پیشرفتی پرده بر می گیرد.

 

دانلود کتاب گوش کن آدمک