دانلود کتاب زمین اثر امیل زولا

 

 

در زندگی امیل زولا سال 1860 دوره دشوار بیکاری و تنگدستی بود.در این سال وی به مطالعه قصه نویسان بزرگ استندال.بالزاک.فلوبر و فیلسوف زمان خود تن روی م آورد.
این نویسندگان وی را با قصه واقعگرایی آشنا می کنند و نوشته های فیلسوف رنگ نهایی شوه علمی را به اندیشه او می بخشد.
پس از انتشار قصه میکده شهرت و ثروت به او روی می اوذرد. ویلای مدان را در کناره سن می خرد و همراه دوستان نویسنده خود گروه مدان را تشکیل میدهد.
وقتی در این روستا با دهقانان آشنا می شود در می یابد که در طرح بزرگ خود روستائیان یعنی دوسوم جمعیت آن دوره فرانسه را از یاد برده است.
بنابراین تصمیم میگیرد که قصه زمین را بنویسید.
این قصه که پانزدهمین قصه زنجیره ای او است به سال هزار هشتصد هشتاد و هفت نشر می یابد.
پس از انتشار سیل دشنام به سوی زولا سرازیر می شود. علاوه بر محافل اشرافی این بار دوستان و مریدانش نیز از وی بریدند. بیانیه گروه پنج نفره مریدان که سرشار از تهمت و دشنام بود.همه از هنر منحرف او سخن می گویند. ولی اکنون مسلم شده است که خطای بزرگ زولا در قصه زمین اسطوره زدایی او بود. نویسنده در خلاف جریان شنا کرده بود.
پیش از انتشار زمین روستا درونمایه مقدسی محسوب می شد.
روستایی ساده دل بود. صفا و سادگی روستایی زبانزد بود.
مردم شهرها به خاستگاه روستایی خود می بالیدند.
فضیلت و شیوه پسندیده رفتار روستایی ستایش شهرنشینان را بر می انگیخت.
شراب روستا و کره ولایت دلخواه همه بود.
مردم خسته شهرهای بزرگ آرزو داشتند که سالهای آخر عمر خود را در میان این طبقه پاک و بی غش بگذارنند.

امیل زولا در رمان زمین این باور آرامش بخش را بهم ریخت و خون خواننده خیالباف خود را در رگش خشک می کرد.در زمین دهقان دیگر نه آن بود که پاریسی تنبل خیال پرست می پنداشتند. اتفاقا همه پایه های نام و ننگ در پاریس ریخته می شد. هرچه در این شهر می نوشتند شهرهای دیگر نشخوار می کردند.پس وای بحال زولا
گفتند که او روستا را نمی شناسد و روشنفکری است که در اطاق راحت خود نشسته و قصه ای خیال پرداخته است.

 

برای خرید کتاب زمین اثر امیل زولا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب زمین