دانلود کتاب نامه به کودکی که هرگز متولد نشد اثر اوریانا فالاچی ترجمه ویدا مشفق

 

 به هنگامی که کتاب نامه به طفلی که هرگز متولد نشد برای نخستین بار در زبان اصلی انتشار یافت موجی از بحث های گوناگون برانگیخته شد که از عقاید و نظرات ناهمسان و متضاد برخاسته بود.
گروهی این کتاب را ماجرایی مایه گرفته از تخیلی نیروند پنداشتند.گروهی از آن به عنوان غمنامه زندگی تباه شده یک زن و زندگی آغاز نیافته یک جنین دانستند. و گروهی آن را اعترافنامه رسوائی خود اوریانافالاچی خواندند و از اینکه زنی با اینهمه تهور و بی باکی به جزء وقایع و واقعیات زندگی سرشار از عاطفه و احساسش پرداخته و به دفاعی ظریف و شاعرانه و تفکر انگیز از آنه در چشم دیگران نان گناه دارد برخاسته است به خشم آمدند.
با آن که امروز آن بحث های تند پیرامون این کتاب فرو نشسته است.هنوز هر خواننده یی پس از خواندن آن احساسی بخصوص و متفاوت با دیگران پیدا می کند و هرکسی در لابلای سطور کتاب به حرف و معنای دیگری دست می یابد. با اینهمه واقعیت این است که این کتاب نباید و نمی تواند جز انچه در حقیقت هست تعبیر و تفسیر شود.

 

 گفته اند که بهترین تعریف هر شعر نمود همان شعر است من نیز تصور می کنم که بهترین عریف این کتاب با انهمه ظریفیت های شاعرانه اش خود همین کتاب است.
اوریانافالاچی که بیش از هر نویسنده و روزنامه نگار دیگری در دنیا طرفداران پا برجا و در عین حال دشمنان و مخالفان سرخت دارد.همیشه و بی استثناء با هر نوشته.گزارش.مقاله یا کتاب خود موجی از تحسین و تمجید یا بعکس خشم و انزجار در خوانندگانش برانگیخته است.

برای خرید کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد اثر اوریانا فالاچی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطبی مراجعه نمایید.

 

 و با چنین خصوصیتی است که او این بار با برداشتی نیرومند نثری پرتوش و توان بیانی لطیف و انسانی اثری سزوار تفکر و تامل آفریده است.
اثری که در آن درد.رنج.خشونت.عشق.ازادی و عدالتی که وجود ندارد. خوشبختی دور دستی که بشر بی امان جست و جو می کند و همه چیز زندگی-حتی مرگ را به شیوه یی تازه و تکان دهنده تجزیه و تحلیل میکند و تمامی وجود هر خواننده حساس و متفکری را به تلاطم می افکند.

کتاب نامه به کودکی که هرگز متولد نشد

نامه به کودکی که هرگز متولد نشد در حقیقیت ترانه یی خشم آلود اما زیبا و بیدار کننده . برای زندگی و بخاطر زندگی است.
قصه یی است از زندگی یک زن دردکشیده .زنی که مرگ را در هیئت جنینی بی هویت.ماها در شکم خود داشته است و بدنبال آن هر سو کشیده شده است.
طلب کردن زندگی است بدنبال یک زندگی از دست رفته و در کلام آخر شعری است که تنها یک زن قادر است آن را بسراید و معنایش را با همه لطف و عمقی که دارد برای دیگران بازگو کند.

 

 

دانلود کتاب نامه به کودکی که هرگز متولد نشد