کتاب الهه های گذشتگان که در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط اریک فون دنیکن نوشته شده است.که چاپ آن م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‍ی‌ می باشد.که دارای تعداد صد و هشتاد و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده ی فوق بیست و شش کتاب گوناگون نگاشته است که به بیست زبان زنده جهان ترجمه شده‌است و به اندازه ی حدود شصت میلیون جلد از آنها در تمامی دنیا فروش رفته‌است.اریش آنتون پاول فون دنیکن نگارنده ی سوئیسی اثرها و نظریات فضانوردی باستانی و زیست فرازمینی می باشد.اریش فون دنیکن در چهارده آوریل هزار و نهصد و سی و پنج در شهر زوفینگن سوئیس به دنیا آمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الهه های گذشتگان تماس بگیرید

دانلود کتاب الهه های گذشتگان