کتابهای به خونسردی و در کمال خونسردی که توسط ترومن کاپوتی نوشته شده است.که انتشارات آن فرانکلین می باشد.که دارای تعداد سیصد و چهل و شش صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.در سال هزار و نهصد و پنجاه و هشت کتاب صد و بیست برگه ای صبحانه در تیفانی او را به معروفیت بسیاری می‌رساند. این کتاب که از زبان داستانگو کتاب که نگارنده ی جوانی می باشد گفته می شود.نخستین کتابش صداهای گوناگون اتاق‌های مختلف شخصیت او را به عناوین کسی که دیگران را همواره به چالش کشانده است معرفی نموده است. او در وقت بسیاری را صرف صحبت با شاهدان و دو قاتل و تحقیق و گزارش پلیس کرده است. این کتاب در سال هزار و نهصد و شصت و پنج با تیراژی میلیونی واسه ی او معروفیت و موفقیت و ثروت به همراه داشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای به خونسردی و در کمال خونسردی تماس بگیرید

دانلود کتابهای به خونسردی و در کمال خونسردی