کتاب سرنوشت یک انسان که به دست میخائیل شولوخف نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. سرنوشت یک انسان اسم یک اثر ادبی می باشد که به دست میخائیل شولوخف و نگارنده اهل روسیه نگاشته شده‌است. این نوشته یکی از اثرهای معروف ادبی و مشهور دنیا است.هنگامی سختی هایی را که در خاک آلمان به اجبار به تحمل آن‌ها می باشیم به خاطر اوریم و وقتی که دوستانم را که تا اندازه ی مرگ در اردوگاه شکنجه داده اند به ذهن می‌آورم حس خواهم کرد قلبم از جا کنده شود و در گلویم گیر می‌کند و نفس کشیدن برایم سخت می شود .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سرنوشت یک انسان تماس بگیرید

دانلود کتاب سرنوشت یک انسان