کتاب برگزیده آثار نریمان نریمانوف که در سال هزار و سیصد و سی و شش چاپ شده می باشد.که با ترجمه محمد حریری اکبری صورت گرفته است.که انتشارات آن ابن سینا-تبریز می باشد.که دارای تعداد دویست و سیزده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب برگزیده آثار نریمان نریمانوف تماس بگیرید

دانلود کتاب برگزیده آثار نریمان نریمانوف