کتاب بار هستی که توسط میلان کوندرا نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. در سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت فیلمی انگلیسی از روی این نوشته ساخته شده است. دانیل دی لوئیس در نقش توماس و ژولیت بینوش در نقش ترزا و لنا الین در نقش سابینا در این فیلم بازی نمودند. کارگردان این فیلم فیلیپ کوفمان می باشد.بار هستی اسم داستانی از میلان کوندرا می باشد که در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار نگاشته شده‌است. این اثر که در سال هزار و نهصد و شصت و چهار در پراگ در زمانه ی دوره ی موسوم به بهار پراگ گذشته اند. با معنی فلسفی بسیار زیادی سر و کار داشته اند. ترجمه لغوی اسم مهم و اصلی آن سَبُکیِ تحمل‌ناپذیر دنیای وجود آمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بار هستی تماس بگیرید

دانلود کتاب بار هستی