کتاب رمان ربکا که دارای تعداد دویست و شصت و یک صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. و توسط دافنه دوموریه نوشته شده است. داستان زیبای ربکا رمانی می باشد که دافنه دوموریه بانوی نویسنده­ انگلیسی نوشته است. که در هزار و نهصد و سی و هشت چاپ شده است. خیلی این نوشته را که از جین ایر تأثیر گرفته‌ می باشد و بهترین اثر نگارنده است.رمان در خصوص زن جوان خدمتکاری می باشد که با مردی پولدار آشنا شده است و مرد جوان به او پیشنهاد ازدواج می دهد. دختر جوان بعد از زمانی زندگی متوجه می شود که مرد جوان همسر زیبای خود را در یک اتفاق از دست داده و رویدادهای این اثر پرده از این راز بر می دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان ربکا تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان ربکا