کتاب عشق و خیانت که به دست الکساندر دوما نوشته شده است.که دارای تعداد صد و نود و نه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.این نکات که قلب های سنگی نخواهند توانست عشق را درک نموده و قابل تأمّل می باشد. عشق و آدمی را کور کرده است و ذهن را از بین می برد آنگونه که در این داستان و املت مهرهای صمیمی ترین دوستش را نادیده گرفته است و او را ناجوان مردانه از بین می برد. در این رمان هیجان انگیز شاهد عشقی کور می باشیم که به خیانت و ویرانی صورت می گیرد. املت واسه ی رسیدن به عشقش از خون راه و پلی ساخته است که فروریختنی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق و خیانت تماس بگیرید

دانلود کتاب عشق و خیانت