کتاب در تلاطم زندگی که با قلم امیل زولا نوشته شده است.که دارای تعداد سیصد و دوازده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. به امیل زولا دلیل مشکلاتی بسیار مالی که پس از فوت پدرش با آن روبه رو شد به اجبار به انجام کارهای گوناگون اداری شد.پس از زمانی آغاز به نگاشتن ستونهای ادبی در روزنامه ها نمود.او به صراحت از ناپلئون انتقاد کرده بود و از مخالفان مذهب کاتولیک نیز بوده است.امیل زولا از پایه گذاران مکتب ناتورالیسم و از آزادیخواهان فرانسوی می باشد. امیل زولا در سال هزار و هشتصد و چهل در پاریس متولد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید رمان در تلاطم زندگی تماس بگیرید

 

دانلود کتاب در تلاطم زندگی