کتاب لاله سیاه که به دست الکساندر دوما نوشته شده است.که دارای تعداد صد و هشت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.در نگاشتن آن از زندگی حقیقی جان و کورنلیوس دوویت که هر دو به اعدام محکوم شده می باشند الهام گرفته شده است. این نوشته درمورد زندگی آدمی به اسم کورنلیوس ون برن می باشد که لاله سیاه شگفت آوری را به وجود آورده است.ولی از بخت بدش به زندان می افتد و در زمانی که در زندان می باشد همسایه بد طینت او لاله ی زیبایش را می دزد. ولی درست پیش از این که کورنلیوس اعدام شود واقعیت نمایان می شود و او نجات پیدا خواهد کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لاله سیاه تماس بگیرید

 

دانلود کتاب لاله سیاه