کتاب پلی بر رودخانه درینا که دارای تعداد چهارصد و پنجاه و هفت صفحه می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است.و توسط ایو آندریچ نوشته شده است. این نوشته نکته هایی بسیار آموزنده از تاریخ دنیا و رویدادهای آن که برگرفته از صعود و سقوط امپراتوری ها را شامل می باشد و در انواع خود یک نوشته ی جامعه شناسی خوب است. داخل این اثر موجبات و کینه تاریخی مسلمانان و مسیحیان صرب که موجب فاجعه بوسنی در قرن بیستم شده است و یا تنوع قومی یوگسلاوی با ظرافت به دست نگارنده گفته شده است.رمان نویسی در بالکان و مخصوصا در جغرافیایی که امروز صربستان اسم داده می شود که برگرفته از سابقه ای طولانی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پلی بر رودخانه درینا تماس بگیرید

دانلود کتاب پلی بر رودخانه درینا