کتاب جشن بز نر که با قلم ماریو بارگاس یوسا نوشته شده است.که دارای تعداد پانصد و هشتاد و شش صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته هایی که خطرات و مزایاى جنبى اقتدار گرایى و عاقبت مرگ که دیکتاتور‌ها توانسته است بر زندگى تنسانهای عادى داشته اند و مورد جستجو و کاو انجام مى‌دهند. ماریو بارگاس یوسا با نگاشتن داستان خشم‌آلود و مسحور کننده سور بز نوشته ای از خود به جا نهاده است که در پانتئون کوچک داستانهای کلاسیک آمریکاى لاتین و در کنار پاییز پدرسالار گابریل گارسیا مارکز و من برتر اگوستو روآ باستوس صورت پذیرفته است.داستان سوربز اثر ماریو بارگاس یوسا‌ تصویر تکان دهنده یک دیکتاتور می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جشن بز نر تماس بگیرید

 

دانلود کتاب جشن بز نر