کتاب پای رودخانه تمز که توسط ماریو بارگاس یوسا نوشته شده است.که دارای تعداد بیست و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. خورخه ماریو پدرو بارگاس یوسا متولد شده در سال بیست و هشت مارس هزار و نهصد و سی و شش یکی از داستان‌نویسان و مقاله‌نویس و سیاست‌مدار و روزنامه‌نگار اهل پرو اسپانیایی می باشد. یوسا یکی از مشهورترین رمان‌نویسان و مقاله‌نویسان معاصر آمریکای جنوبی و از سرشناسترین نویسندگان نسل خویش می باشد. گامبوا با توجه فراوان توی نخ او می باشد ولی بی فایده است. جاگوارا بی تحرک و ساکت بود. ظاهرا نه تعجب کرده بود نه وحشت کرده بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پای رودخانه تمز تماس بگیرید

عزیزان جان بدرخواست مالک کتاب دانلود کتاب پای رودخانه تمز حذف شده

اگر قصد تهیه کتاب بصورت کاغإی را داشتید با کارا کتاب تماس بگیرید