کتاب رمان عشقهای خنده دار اثر میلان کوندرا می باشد.که دارای صد و شصت و نه صفحه می باشد. با خود در این اندیشه هستم که هنگامی به این خوبی می شود نقش بازی کرد به این معنا و مفهوم است که خودش در حقیقت همین گونه می باشد. به هر حال روح بیگانه ای که از آسمان وارد بدنش نشده بودعشقهای خنده دار اسم نمونه جمع شده داستانی از میلان کوندرا نگارنده ی بزرگ چکی است.عشق‌های خنده‌دار نمونه های جمع آوری شده از هفت داستان کوتاه از میلان کوندرا نویسنده چک و فرانسوی می باشد. این داستان‌ها به طور یک کتاب در هزار و نهصد و شصت و نه چاپ شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشقهای خنده دار تماس بگیرید

دانلود کتاب عشقهای خنده دار