دانلود کتاب جاودانگی اثر میلان کوندرا

کتاب جاودانگی که توسط میلان کوندرا نوشته شده است.که برگرفته از چهارصد و شصت و چهار صفحه می باشد.نگارنده ی خود در یکی از قسمت های نوشته ی ضمن گفتگو با دوستش پروفسور آناریوس در جواب به این سوال که مشغول انجام عملی می باشد. گفته شده مشغول نگاشتن اثری است به اسم سبکی تحمل ناپذیر هستی می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان جاودانگی آخرین نوشته ی میلان کوندر می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جاودانگی تماس بگیرید

دانلود کتاب جاودانگی