کتاب خلق یک انگیزه که توسط ویلیام سامرست موآم نوشته شده است.که با زبان فارسی نگاشته شده می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. او در سال هزار و هشتصد و هفتاد و چهار وقتی که پدرش در در سفارت انگلستان در پاریس مشغول به کار بوده است به دنیا آمده است .سال هزار و نهصد و بیست و هفت سامرست موام در جنوب فرانسه به زندگی ادامه داد.نگارنده مشهور کتاب خلق یک انگیزه ویلیام سامرست موآم متولد شده بیست و پنج ژانویه هزار و هشتصد و هفتاد و چهار و درگذشته شانزده دسامبر هزار و نهصد و شصت و پنج یکی از داستان‌نویسان و نمایشنامه‌نویس انگلیسی بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خلق یک انگیزه تماس بگیرید

دانلود کتاب خلق یک انگیزه