کتاب یک زن رنج و رهایی که به دست سیبیلا آلرامو نوشته شده است.که با زبان فارسی به انتشار رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.آلرامو در سن پانزده سالگی به دست یکی از کارگران کارخانه پدرش مورد تجاوز قرار گرفت. ولی در میلان و شهری بسیار کوچک در مارکه بزرگ شده بوده است. در میلان تا پنجم ابتدایی به درس خواندن پرداخته است.آلرامو به موجب دختری نوجوان در کارخانه ی پدرش به کار پرداخته است و همزمان کارهای نگارندگی همانند دوماو هوگو و ماندزونی را خوانده است.نگارنده ی نوشته ی یک زن رنج و رهایی سیبیلا آلِرامو نگارنده ی فمینیست پیشگام ایتالیایی می باشد.آلرامو در هزار و هشتصد و بیست و شش میلادی در آلساندریا متولد شده است. او شاهد سرنوشت خالی از خوشبخت بودن پدر و مادرش و بدرفتاری‌های پدر خویش بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک زن رنج و رهایی تماس بگیرید

شرمنده شما هستیم این کتاب بدلیل حق کپی رایت توسط امیر کبیر برای دانلود حذف شده

اما می توانید نسخه چاپی کتاب را از ما تهیه نمایید. چاپ اول کتاب را از سایت کارا کتاب بصورت تلفنی تهیه نمایید