کتاب شب قدر که به دست طاهربن جلون نوشته شده است.که با ترجمه ی نجمه موسوی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. طاهربن جلون یکی از نگارنده های مشهور فرانسه زبان مراکشی که در سال هزار و نهصد و چهل و چهار متتولد شده است.رساله و داستان نمونه جمع شده رمان و نمونه های شعر و نمایشنامه های بسیار زیاد و مختلفی چاپ نموده است.در سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت واسه ی داستان شب قدر جایزه گنکور را گرفته است و در سال هزار و نهصد و نود و چهار واسه ی داستان مرد خسته جایزه مدیترانه را مختصر خویش کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شب قدر تماس بگیرید

دانلود کتاب شب قدر