کتاب شارل نهم کشتار سن بارتلمی که توسط پروسپر مریمه نوشته شده است.که با ترجمه ی هوشیار رزم آرا به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در شب سن بار تلمی که یکی از اعیاد مسیحیان بوده است به امر شارل نهم شاه فرانسه پروتستانهایی را که داخل پاریس به سبب جشن ازدواج هانری دو ناوار با خواهر شاه جمع نموده بودند را از بین برده و کشته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شارل نهم کشتار سن بارتلمی تماس بگیرید

دانلود کتاب شارل نهم کشتار سن بارتلمی