کتاب داستان لبه پرتگاه که توسط هانس گئورک نواک نوشته شده است.که با ترجمه ی جمال بهروز کیا به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در بغل مردی که صورت مثلثی مانند داشت و لبخند ساختگی برلبانش بود. یوخن از روی سنگفرش حیاط به سمت ساختمان شماره نه به حرکت افتاد.چمن بین حیاط همانند لباس بابای مدارس بدون رنگ و رو بود و کم تر مثل کراوات های سرخ و گلی شاداب و قشنگ بوده است.به گونه ای که به هیچ وجه آدم را شاد و خوشحال نمی نمود.یوخن سنگفرش زمین را تماشا کرد.با خود به این اندیشه فرو رفت که اگر تا در ساختمان ده و دوازده تیکه کاغذ روی زمین بنگرم. تمام چیز کم و زیاد به خیر خواهد انجام شود.ده تیکه بس می باشد نه کم است و نه زیاد.ده تیکه بسیار خوب می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان لبه پرتگاه تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان لبه پرتگاه