کتاب پلیسی سایبان مرد قاتل که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.که با ترجمه ی محمد قصاع به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده مشهور خانم آگاتا کریستی یکی از نگارنده های معروف انگلیسی داستان‌های جنایی و ادبیات کارآگاهی می باشد. او با اسم مستعار ماری وستماکوت رمان های عاشقانه و رومانتیک همچنان نوشته‌ می باشد. اما معروفیت مهم و اساسی او به دلیل شصت و شش داستان جنایی اوست. داستان‌های آگاتا کریستی مخصوصا آن قسمت که درمورد رویدادهای کارآگاه هرکول پوآرو و یا خانم مارپل می باشند.نه فقط ملقب به ملکه جنایت شده همچنان نیز او را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و با ابتکارترین نویسندگانی که در روش و مسیر توسعه و تکامل داستان‌های جنایی تلاش نمودند همچنانمعرفی و مطرح کرده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پلیسی سایبان مرد قاتل تماس بگیرید

دانلود کتاب پلیسی سایبان مرد قاتل