کتاب پلیسی جنایت از یاد رفته که با قلم زیبای آگاتا کریستی نوشته شده است.که با ترجمه ی عباس خیرخواه به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. گوندارید از بی حوصلگی بغل سکوی اسکله وایساده بود و مقداری می لرزید. انبار گمرک و همه ی چشم انداز انگلستان به دید و نگاهش در تکان خوردن می بودند. گوندا تصمیم داشت به همراه قطاری که بخشی از مسیر را روی کشتی حمل می شده است مسافرت کند تا هرچه نزدیکتر به ساحل جنوبی رسد ولی به اندازه ای از تکانهای کشتی خسته و کوفته بود که از این تصور نظرش عوض گشت برای آنکه چه کسی در انتظارش بود که اینطور شتاب کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پلیسی جنایت از یاد رفته تماس بگیرید

دانلود کتاب پلیسی جنایت از یاد رفته