کتاب رودخانه وارونه که توسط ژان کلود مورلووا نوشته شده است.که با ترجمه ی آسیه حیدری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رویدادهای این اثر در زمانی رخ داده می باشد که هم اکنون امکانات سرنوشت حال وجود نداشت. دورانی که نه داخل بازیهای تلویزیونی و نه ماشینهای ایربگ دار و نه فروشگاههای بزرگ وجود داشته است.در آن موقع هیچ فردی نمی دانست تلفن همراه چه چیزی می باشد.ولی می دانست رنگین کمان پس از باران به چه صورت می باشد. مربای زردآلوی بادام دار هم وجود داشته است و شنا کردن نیمه شب. ولی هم هی مواردی که در حال واسه ی ما ارزشمند بوده در این داستان وجود نخواهد داشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رودخانه وارونه تماس بگیرید

دانلود کتاب رودخانه وارونه