کتاب مروارید که توسط جان اشتاین بک نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. داستان کوتاهی می باشد از جان استاین‌بک که در سال هزار و نهصد و چهل و هفت منتشر بوده است. داستان درباره ی یک مکزیکی فقیر می باشد که بزرگ‌ترین مروارید جهان را یافته اند به امید اینکه این مروارید سرنوشت خانواده‌اش را تغییر خواهد داد و آنها را به خوشبختی رساند. ولی این گنج چیزی بجز تباهی و تباهی واسه ی آنها به ارمغان آورده اند. مثل دیگر نوشته های اشتاین بک این رمان همچین حول مسائلی همانند فقر ثروت و بی عدالتی در اجتماع می شود. این رمان نمونه کاملی از ناتورئالیسم می باشد.کینو و جوآنا و فرزندشان کویوتیتو در منزل تهی دستانه در بغل ساحل سرنوشت می‌کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مروارید تماس بگیرید

دانلود کتاب مروارید