کتاب وقتی عاشقی که توسط فاطمه شباهنگ نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. در تمام مدت علاقه داشتم در کنار او باشم. کنار آن کسی که یک عمر و زندگی تو قلبم است و فقط جایی که به چشمم می خورد جلوی در مدرسه بود. تا آن که دو سه سال گذشت و دیگه به هیچ وجه طاقت دوریشو نداشتم. آن وقت ها من داخل خونه کار میکردم و مامانم هم تو یه اتوشویی به کار اشتغال داشت. یه روز صبح تصمیم کردم برم دم در مدرسه. همون وقت که دانسته بودم از خونشون میاد بیرون. دیدمش که سوار ماشینش شد و به راه افتاد. هیچ تغییری نکرده بود. اون قد بلند و موهای قشنگ و چهره سفیدش همونی بود که چند سال قبل دیده بودم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وقتی عاشقی تماس بگیرید

دانلود کتاب وقتی عاشقی