کتاب داستان مهپاره که توسط صادق چوبک نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. نگارنده ی اثر صادق چوبک در سال هزار و دویست و نود و پنج خورشیدی در بوشهر متولد شده است. پدرش یکی از تاجران بوده است. ولی به سراغ شغل پدر نرفت و به کتاب نوشتن روی آورد. داخل بوشهر و شیراز تحصیل نمود و زمان کالج آمریکایی تهران را هم گذراند. در سال هزار و سیصد و شانزده به کار کردن در وزارت فرهنگ درآمد.نخستین نمونه ی جمع شده ی داستانش را با اسم خیمه شب بازی در سال هزار و سیصد و بیست و چهار چاپ کرد. در این نوشته چرا دریا طوفانی شد بسیار به وصف مناظر پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان مهپاره تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان مهپاره