کتاب نخل که توسط هوشنگ مرادی کرمانی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. مراد پسر بچه یتمی بوده است که داخل یکی از روستاهای اطراف پیش خاله اش زندگی می کرده است. روزی درویشی به روستای آنها آمد و یک هسته خرما را در زمین کاشته است و به مراد گفته که اگر بزرگ شد درخت نخل واسه ی تو می باشد. داخل روستای آنها هیچ درخت نخلی نبود و آب و هوا همچنان واسه ی پرورش دادن نخل مناسب نبود.ولی مراد به بزرگ شدن درخت امیدوار بوده است او هچ تصوری از تصویر نخل نداشته است.

برای خرید کتاب نخل تماس بگیرید

دانلود کتاب نخل

این کتاب حق نشر داشته و به احترام انتشارات معین لینک حذف میگردد

برای خرید این کتاب از انتشارات محترم معین اقدام فرمایید