کتاب قوچاق نبی با جلد شومیز منتشر شده است.که توسط نادعلی همدانی نوشته شده است.قوچان نبی یک فرد مبارزه کننده و ظلم ستیز بوده است که در زمان حکومت تزارها و مبارزه های دهقانی را رهبری می نمود.او در شهر الیزابت پل در قسمت رنگه زور دهی به اسم اشاقی مولی متولد شده است.پدر نبی فرد فقیری بوده است که یک خانواده هفت نفری را سر پرستی می نموده است.وقتی که نبی در سن شانزده سالگی بود ارباب پدر او را به بال کتک می گرفته است.نبی به ارباب حمله ور شد اما با شکایت ارباب نبی را دستگیر نمودند.حکومت تزاری او را به اردوی کار اجباری محکوم نمود.نبی از آنجا فرار کرد و به همراه همسر شجاع خود حجر علیه ستم فئودالها و حکومت تزاری به مبارزه نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قوچاق نبی تماس بگیرید

دانلود کتاب قوچاق نبی