کتاب رمان شادی های شوم که توسط اسماعیل زرعی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. تمامی کوشش هایم و تمام زحمتاتم آخرش چه شد چه فایده داشت. از شکم خویش زدم تا به این اندازه و قواره رسیده ای به این صورت.صحیح تمام قد خویش و شاید هم بلندتر و جوان‌تر و همچنان اگر حال نوشته ای از جوانی باقی مانده می باشد. ولی اگر یک روز بلند شدی و رفتی چه باید کرد.رفتی و مرا تنها گذاشتی چه کنم. آن‌هم الان که دیگر نفس کشیدن هم واسه ی من سخت می باشد .خواهم دق کرد. دارم خفه می شوم. مگر یک آدم چه اندازه خواهد توانست فقط دوام آورد.

برای خرید کتاب رمان شادی های شوم تماس بگیرید