کتاب رمان خانم روبرت با جلد شومیز منتشر شده است.که توسط نظام الدین مقدسی نوشته شده است. نظام الدین مقدسی به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه در شهرستان خنج لارستان می باشد.و مدت های زیادی می باشد که دور از هیاهو و حاشیه‌های ادبی تهران در جنوبی‌ترین شهر استان فارس با جدیت مشغول نگاشتن می باشد. دو نمونه جمع شده شعر و دو نمونه داستان و یک رمان در سال‌های قبل از او و به دست انتشارات نگیما چاپ شده بود. که داستان سه حنجره گنگ جزو سه کتاب نامزد نهایی جایزه ادبی متفاوت می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان خانم روبرت تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان خانم روبرت