کتاب رمان چیزی به فردا نمانده است که توسط امیرحسین چهل تن نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته نمونه ی جمع شده از برگرفته بر دوازده رمان کوتاه می باشد که با اسم های زن‌های زمستانی و مردهای تابستانی و چیزی به فردا نمانده است و درد پنجم و در جستجوی آن زن و تندیس و در یکی از همین تابستان‌ها و غیره...بوده است. نمایان نشده است و در آخر تنهایی نصیب او خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان چیزی به فردا نمانده است تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان چیزی به فردا نمانده است