کتاب خواب های غمگین که با قلم اسماعیل زرعی نگاشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. به ذهن و فکرم زد است که یک معلوماتی صادر نمایم.یک طور قضیه.نامش را گذاشتم عنکبوت نفرین شده عنکبوتی می باشد که ننه‌اش از خونه تردش کرده است.عاق‌والدین که می‌دانی چه چیزی می باشد. این یکی را ننه‌اش نفرین نموده و دیگر نخواهد توانست تار بتند.به این سبب نخواهد توانست غذای خودش را تهیه کند و بخورد. به اجبار بسیار کنج‌نشین شده و غصه می‌خورد. اما گشنگی بهش زور آورده و می‌رود دنبال مور و ملخ و مگسی که به تار عنکبوت‌های دیگر نشسته و افتاده باشند.

 برای خرید کتاب خواب های غمگین تماس بگیرید