کتاب رمان دختران رابعه که توسط نویسنده هایی همانند نورجهان اکبر و بتول مرادی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. اثر دختران رابعه که بیشتر از سی نگاشته و رما و شعر و واگویه های داخلی خانم ها را منعکس کرده است. در واقعیت قدرت های بلند انسانی و نیروی فریاد و فرهنگ یک اعتراض را تشکیل می دهد که با بن مایه های فمینیستی انجام گرفته و در شکلهای ادبیات زنانه به عرصه ی مبارزاتی تبدیل شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان دختران رابعه تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان دختران رابعه