داستان کودکانه سگ شکاری که پخش شده از ایران صدا است.یک جوان روستایی بوده است که شکار نمودن را دوست داشته است. همه ی اندیشه و ذهنش این بوده است که به شکار رود. او یک سگ شکاری داشته است. روزی مرد جوان سگ را به سراغ آهویی فرستاد اما مرد جوان و سگش موفق نخواهند شد که آهو را شکار نمایند. جوان پس از این که موفق نمی شود شکاری کند به خانه آمده است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید داستان کودکانه سگ شکاری تماس بگیرید

دانلود داستان کودکانه سگ شکاری

 

 

برگرفته از سایت طنین ایرانی