کتاب داستان های کوتاه عوامل موفقیت که توسط رضا پلوان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن بیست و یک عدد است. نگارنده داخل این نوشته عوامل موفقیتی را که امکان داشته است بعضی از این عوامل در هیچ اثری در خصوص موفقیت مطالعه نکرده و جایی گوش نداده باشد به طور رمانهای جالب بیان نموده که هم از مطالعه آن لذت برده اید و هم کاملا از مطالب این کتاب بهره مند خواهید شید .با این که معنی رمان ها رسا می باشند اما در آخر هر داستان نتیجه داستان و شرح در ارتباط به آن عامل موفقیت به سبب درک و بالا بردن اندازه ی اطلاعات و بهرگیری شما از مطالب بیان شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های کوتاه عوامل موفقیت تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان های کوتاه عوامل موفقیت

 

برگرفته از سایت مای بوک