کتاب زردچوبه به رنگ مرگ که توسط علی مظفرعالی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و چهل و شش عدد است. . این نوشته ی بسیار جالب از نمونه های جمع شده ی داستان در خصوص موضوعات اجتماعی و بومیانه و فرهنگی جنوب می باشد

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زردچوبه به رنگ مرگ تماس بگیرید

دانلود کتاب زردچوبه به رنگ مرگ

 

برگرفته از سایت مای بوک