دانلود کتاب من و فرهاد و کافه پیانو که توسط فرید شهرستانی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هفتاد و پنج عدد است. مشکلات و دغدغه ی فرهاد جعفری را هنگامی دو نکتهی انتهای کافه پیانو را مطالعه نمودم بسیار تحسین کردم. یک طور خاصی منرا یاد خویش انداخت که هر زمان کسی از من پرسیده است که چه کاره هستم و مت نمیتوانم به آن جواب صحیحی بدهم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب من و فرهاد و کافه پیانو تماس بگیرید

دانلود کتاب من و فرهاد و کافه پیانو

 

برگرفته از سایت مای بوک