کتاب خیام و آن دروغ دلاویز که توسط هوشنگ معین زاده نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن دویست و هجده عدد است. در داخل این اثر ذکر شده است که همواره گرفتار این نگرانی می باشد که بعد از مرگش به کجا خواهد رفت و فردای مرگش به چه سرنوشتی دچار می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خیام و آن دروغ دلاویز تماس بگیرید

دانلود کتاب خیام و آن دروغ دلاویز

 

برگرفته از سایت مای بوک