کتاب داستان سایه های چوبی که توسط لیلا معظمی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و شصت و نه عدد است. داستان زنان و چالش‌های آنها در اجتماع و خانواده در ارتباط است. با تمام اینها کلیشه‌ای نمی باشد و اهدافش مظلوم‌ و قربانی نمایش داده می شود. زن در روبرو شدن با این سختی ها نمی باشد. درو نمایه مهم دیگر این تمونه جمع شده از مرگ کودکی و نوستالژی می باشد. با وجود داشتن این نگارنده سایه‌های چوبی رمان گفته است و شعار نخواهد داد. مطالعه در لا به لای این رمانها خواهد توانست با تفکرات عمیق نویسنده درگیر شده است و جهان ترسناک او را کشف نموده و هم اکنون روایت داستانی را سراغ دارد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان سایه های چوبی تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان سایه های چوبی

 

برگرفته از سایت مای بوک