داستان کتاب گلی به جای ارکیده که توسط فهیمه پرکاه نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و نود و شش عدد است. داستان گلی به جای ارکیده برگرفته از سه فصل می باشد که یکی از بخشهای داستان مهم و اساسی و اصلی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گلی به جای ارکیده تماس بگیرید

دانلود داستان کتاب گلی به جای ارکیده

 

برگرفته از سایت مای بوک