کتاب لبیک یا حسین که توسط مسلم شوبکلائی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن هجده عدد است. این نوشته اثر متنی ادبی و حماسه ای می باشد.دژبان بی لبیک اذن دخول و عبور نمی دهد.در نِهُفت این لبیک رازی می باشد که تو را کشاده اند.به معنی محبتت دانه‌ دانه سلول‌هایم و ریز ریز وجودم را محو تو نموده است. مات توأم حسین. ظرف وجودم کم است و درک نمی‌کنم که چطور بعد از جوانت برخاستی و ایستادی و به میدان آمدی تا باز هم قربانی دهی.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لبیک یا حسین تماس بگیرید

دانلود کتاب لبیک یا حسین

 

برگرفته از سایت مای بوک